Stichting Kite 4 Charity

Beleidsplan
RSIN NR: 856573346
KVK NR: 66481988

info@hoektothelder.nl
+316 21653289

Hieronder zijn de jaarverslagen te downloaden:

2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020

Standaard formulier publicatieplicht 2020 - fondsenwervende instellingen

info@hoektothelder.nl
Copyright © 2020,
Hoek tot Helder